Tåls att tänka på -.-

”The more I think.
The more confused I get”

staringfromawall