Demokrati, landet skall, utan undantag uppfylla de 7 kraven;

 • Regelbundna partipolitiska val, fri partibildning
  I Sverige har vi val vart fjärde år och vem som helst får starta ett demokratiskt parti.
 • Folket skall ha möjlighet att rösta på minst två partier
 • Allmän & lika rösträtt
  Oavsett kön, religion, ursprung o.s.v får individen rösta, alla har rätt till lika antal röster (1)
 • Valhemlighet
  Rätten att hålla sitt egna val hemligt
 • Majoritetsprincip
  Majoriteten vinner alltid över minoriteten
 • Rättssäkerhet
  Ingen får straffas utan stöd från lagen

”I demokrati är vi oeniga om mycket, men aldrig värdet av att få uttrycka sin egen åsikt!”

Direktdemokrati
Folket är med och röstar om viktiga frågor, både stora och små.

Indirekt demokrati (vanligast)
Folket röstar fram vilka som skall representera deras talan.

Opinion: ”Rätten att få uttrycka sin åsikt”

I demokratin finns det vissa saker som ej är accepterat: Terrorism, rasism och fiender till demokratin. Så länge lagen inte bryts, är allt annat accepterat.

Civil olydnad:
Ett brott som begås i välmening, som ej är av personlig vinning, utan för ”folket”. En handling som begås i syfte att ett icke lagstadgat beslut skall ändras eller för att skapa dialog.

Diskussion kring civil olydnad, min egen åsikt:
Att föra talan för dem som inte kan, t.ex. djur. Vi bör alla se till att alla typer av djur behandlas väl oberoende av djurets syfte vilt, slakt eller sällskap. Djur som t.ex. skall slaktas för människans skull skall behandlas på ett humant sätt utan plågeri.

Brott eller Solidaritet? Exempel Minkfarm
En grupp djurrättsaktivister släpper alla minkar fria. Brott eller ej?
Naturligtvis är det ett brott då aktivisterna skadar privatpersonens företag och ekonomiska sits. Samt att det är ett plågeri för djuren, som ej vet hur de skall leva i frihet. De kommer med detta gå en plågsam död till mötes.
Detta är inte gjort solidariskt, utan detta är ett brott enligt mig.

Att agera solidariskt (gemensamt ta ansvar) hade varit att värna om djurens rätt, genom att granska slakten och djurhållningen på farmen, samt att öppet bedriva opinion mot djurägaren om denne inte sköter djuren rätt.
Om lagar bryts av ägaren till minkarna, skall länsstyrelsen underrättas och om dessa ej ta ansvar. Själv försöka informera ägaren och driva en talan åt djuren.

Något som är rätt eller fel i min lathund?

civil olydnad, ironi